Hackstad er et nasjonalt produktutviklingsverksted og testsenter for industri, produktutviklere, gründere, studenter, forskere og alle typer vanlige nytenkere.

Hackstad verkstedsområder

Modellverksted

3D-verksted

Treverksted

CNC-verksted

Overflatebehandling

Støpeverksted

Metallverksted

Elektronikklab

Testlab

Målelab

Hackstad skal gi tilgang til de mest moderne maskiner og utstyr for utvikling av fremtidens produkter - nesten uansett hvilket materiale og produksjonsmetode man ser for seg. Målet er økt konkurransekraft med sterkt fokus på nyskaping og effektiv produktutvikling. Hackstad skal være et kraftsentrum for testing, prototypeutvikling, pilotering og produksjon av små serier av alle typer produkter i alle typer materialer.

Deling av ressurser, kunnskap og ideer vil gi hurtigere kompetanseutvikling, mer kreativitet og kortere "time-to-market". Slik skal Hackstad bidra til at industrien får tilgang til kompetanse og ressurser til å kunne være en motor i fremkant av samfunnets omstillingsutfordringer.